Dogodki in objave

"Kabli in omrežja" tematska priloga časopisa FINANCE, sreda, 27. oktobra 2010, št. 209. V vročih naslovih prinaša priloga časopisa za vsakogar nekaj.

Prispela je zabeležka sestanka na Ministrstvu za okolje in prostor, ki je bil 21. oktobra 2010. Vsebina se  nanaša na prehodne določbe veljavnih ...

Aktualno! »Zaščita pred delovanjem strele« je tema seminarja, ki ga prireja društvo SDGSS v Podgorici 25.11.2010. Naši člani eTest sheme imajo 20% ...

Anketa 2.10.2010

Zahvaljujemo se vsem članom sheme eTest in odbora NNELI, ki ste sodelovali v naši anketi poleti na strokovnem srečanju članov eTest sheme v Domžalah.

R ...

Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah IN Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele - IZS.NOVO, letnik 13, ...

Glasilo Obrtno podjetniške zbornice Domžale >>Ceh<< je objavilo zapis o srečanju članov eTest sheme, ki je bilo dne 7.7.2010 na Viru pri ...

Ministrstvo za gospodarstvo RS posreduje informacijo o vsebini obravnavanih tem na evropskem Odboru za nizko napetostno direktivo.

Informacija o standardu o kvalifikacijah izvajalcev električnih inštalacij.