Dogodki in objave

"Kabli in omrežja" tematska priloga časopisa FINANCE, sreda, 27. oktobra 2010, št. 209. V vročih naslovih prinaša priloga časopisa za vsakogar nekaj.

Prispela je zabeležka sestanka na Ministrstvu za okolje in prostor, ki je bil 21. oktobra 2010. Vsebina se  nanaša na prehodne določbe veljavnih ...

Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah IN Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele - IZS.NOVO, letnik 13, ...

Glasilo Obrtno podjetniške zbornice Domžale >>Ceh<< je objavilo zapis o srečanju članov eTest sheme, ki je bilo dne 7.7.2010 na Viru pri ...

Ministrstvo za gospodarstvo RS posreduje informacijo o vsebini obravnavanih tem na evropskem Odboru za nizko napetostno direktivo.

Informacija o standardu o kvalifikacijah izvajalcev električnih inštalacij.

Vsebine obsegajo večino področij montažnega in elektroinštalacijskega dela. Portal omogoča (ključne besede v nemščini) iskanje komentarjev tudi po ...