Dogodki in objave

Delavnica »eTest« v organizaciji Odbora za nizkonapetostne električne inštalacije  bo v petek 11.10.2013 od 9. 30h  do  14. 00h. Delavnica bo  v OOZ- ...

AIE ( European Association of Electrical Contractors) je objavila obvestilo o novem  poročilu

»Razsvetljava v mestih-pospeševanje ...