23.10.2010

Zabeležka sestanka na Ministrstvu za okolje in prostor

Prispela je zabeležka sestanka na Ministrstvu za okolje in prostor, ki je bil 21. oktobra 2010. Vsebina se  nanaša na prehodne določbe veljavnih pravilnikov,nacionalne poklicne kvalifikacije in o stališču, ko pride  do namer o preverjanju znanja in neustreznosti potrdil, ki niso skladna s pravilnikoma.