23.09.2010

Pregled električnih inštalacij na osnovi zakonskih zahtev

Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah IN Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele - IZS.NOVO, letnik 13, št.55 (september2010).