31.10.2011

Vprašanja in posnetek prve eTest delavnice - Ajdovščina

Odbor za Nizkonapetostne električne inštalacije in strelovodne naprave pri EZS in Sekcija elektro dejavnosti pri OZS sta izvedla tematsko delavnico, kjer so bile obdelane teme glede na prispela vprašanja članov sheme eTest.

Članom NNELI je po prijavi v okviru prispevka na voljo tudi video zapis dogodka.

Vprašanja za strokovni posvet na prvi eTest delavnici

 1. Razlaga 15.člena pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele. Periodika 2 leti.
  Kaj se smatra pod navedbo povezava ozemljitve sistema zaščite pred strelo z ozemljitvijo energetskih naprav. Razjasniti dilemo ali pomeni to da je ozemljitev združena z valjencem ali tudi če je samo preko PEN vodnika, ter ali to velja samo za obstoječe objekte zgrajene pred sprejetjem pravilnika, ker je ta pogoj napisan samo v členu ki obravnava obstoječe stavbe.

 1. Katere kovinske mase v objektu in izven objekta ni nujno povezati z IP z vidika izenačitev in z vidika zaščite pred strelo. Večkrat se pri pregledu najde kovinske mase v ali na objektu pri katerih je težko izvesti povezavo ker ni bila narejena pri gradnji objekta in se je treba odločiti ali je treba izvesti povezavo ne glede na to da stranki to ne ustreza ker kvari izgled ali jo kakor koli drugače moti.

 2. Navedba standarda v poročilu za pregled instalacij. Stikalni blok ustreza standardu … Razjasniti dilemo ali je ta podatek v poročilu nujen ker je v praksi preglednik težko prepričan da stikalni blok v resnici ustreza vsem zahtevam standarda.

 3. Kako zadostiti zahtevi meritve ozemljitvene upornosti objekta v sistemu združenih objektov ( industrijske cone )

 4. Podroben pregled poročila za instalacije in strelovode, ki se kreira z Eurolink PRO-EU programom.

 5. Pregled in meritve odvodnikov prenapetosti. Načini preverjanja in oblika tabele rezultatov.

 6. Pristojnost merilcev edison in specifike meritev v kamnolomih, na žičnicah, plinovodih ... Pojasniti samo razlike od običajnih preverjanj objektov.

 7. Meritve na sončnih elektarnah. Pojasniti samo razlike od običajnih preverjanj objektov.

 8. Meritve instalacij napajanih z UPS ali preko ločilnega transformatorja.

 9. Ali je potrebno pri preverjanju strelovodne zaščite preveriti tudi neprekinjenost zaščitnih vodnikov na instalaciji če je še veljavno poročilo o preverjanju instalacije v katerem so bili ti vodniki že pregledani.

 10. Meritve kapacitivnosti kablov v industrijskem področju, ki ima vpliv na delovanje frekvenčnega pretvornika in s tem na samo regulacijo pogonov

 11. V krmilnih omarah za industrijske pogone je zadnje čase moč zaznati namesto standardnih odklopnikov kombinirana termomagnetna stikala z vgrajeno kratkostično zaščito. Na odklopniku ni zaznamka po katerem bi lahko sklepal za kakšen nazivni tok nadtokovne zaščite gre oz. tip odklopnika. (B, C, K) Ali jih lahko upoštevamo kot nadomestilo običajnim inštal. odklopnikom in če, kateri tip vpisat v rubriko. Primer stikalo »GV2-ME«

 12. Debatna razprava: Tipizacija PMO omare (ELEKTRO GORENJSKA) predvideva izklop napajanja hišnega razdelilnika preko stikala, ki izklaplja z določenim zamikom le prekoračitev naročene moči odjema. »Tarifni odklopnik« Večina novo priklopljenih stanovanjskih objektov je od PMO do hišnega razdelilnika brez ustreznega kratkostičnega varovanja, glede na presek dovodnih žil.

 13. Meritev strelovodov na objektih »stolpnice« brez merilnih mest. Valjanec vdelan v nosilne stebre. Kako ukrepati, kakšen dokument izdati, glede na zakonodajo in zahtevo upravnika zgradbe.