16.02.2012 do 16.02.2012

Vabilo na tretjo eTest delavnico - Kranj

Odbor za Nizkonapetostne električne inštalacije in strelovodne naprave pri EZS in Sekcija elektro dejavnosti pri OZS prirejata tretjo tematsko delavnico.

Datum: 16.02.2011 od 11.00 h do 15.30 h
Kraj: Prostor Območne obrtno podjetniške zbornice Kranj,
Naslov: Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj

Kontakt: Katja F. Erjavec
Tel.: 04/2818311, 04/2818313
E-pošta: kaja.erjavec(pri)ozs.si

Program

Program delavnice predvideva obdelavo tem po prispelih vprašanjih članov sheme eTest. Okvirni seznam tem je naslednji:

 • Definicije , členi po pravilniku, obstoječe in nove stavbe, združevanje ozemljitev, termini in datumi
 • Povezava kovinskih mas, kriteriji v obstoječih in v novih objektih
 • Navedba standardov, merilno poročilo, ustreznost stikalnega bloka po standardu,…
 • Združeni objekti, industrijska cona, meritve ozemljitvene upornosti
 • Analiza merilnega poročila na osnovi Eurolink PRO-EU
 • Odvodniki prenapetosti, meritve, preverjanje,  tabela rezultatov
 • Kamnolomi, plinovodi, žičnice, zakonodaja in vloga preglednikov (razlike od objektov po  ZGO )
 • Sončne elektrarne, obvezne meritve, pregled , preskus
 • Inštalacije z UPS ali ločilnim transformatorjem in izvedba meritev , pregleda ter preskusa
 • Obveza preverjanja neprekinjenosti vodnikov strelovodne zaščite, če obstoji veljavno poročilo o pregledanosti
 • Potrebnost meritev, kapacitivnosti kablov v industrijski coni
 • Standardni odklopniki v odnosu na kombinirana termo magnetna stikala z vgrajeno kratkostično zaščitno zaščito v krmilnih omarah/GV2-ME/
 • Hišni razdelilnik, izklop prekoračitve naročene moči odjema, kratkostično varovanje, tipizacija priključnih omaric,

Moderatorji:

Janez Guzelj, Boris Žitnik, Bogdan Seliger, Mitja Vidmar

Udeležba:

Delavnica je namenjena članom eTest sheme in naj bi postala stalna oblika strokovnega dela za zaposlene v podjetjih članih eTest sheme po različnih lokacijah v Sloveniji. Vabila so poslana na elektronske naslove članov eTest sheme skupaj s prijavnico. Število udeležencev na eno delavnico je omejeno. V kolikor bo število prijavljenih preseženo jih bomo povabili na prvo naslednjo delavnico, ki bo predvidoma v Novem mestu.

Stroški in plačilo:

Prispevek po udeležencu za delavnico znaša 60 EUR skupaj z DDV. Znesek se plača pred eTest delavnico na TRR  02010-0011333543  ali pa neposredno pred eTest delavnico v gotovini 60 EUR na licu mesta.

Potrdilo:

Vsak udeleženec bo prejel  potrdilo o udeležbi in druge informacije v zvezi s strokovnim delom.

Za NNELI eTest shema:

Janez Guzelj
Andrej Počivavšek
Rudi Zorko

 

Elektrotehniška zveza Slovenije
Stegne 7
1000 Ljubljana
T 01 5113 000
F 01 5113 004
M 041616771
elektotehniska.zveza.slovenije(pri)siol.net
www.ezs-zveza.si/nneli/izvajalci
www.eTest.si