28.01.2012

Objava spremembe Pravilnikov s strani MOP

Dokazovanje usposobljenosti preglednikov po novem

OBVESTILO O  KVALIFIKACIJI ZA OSEBE POOBLAŠČENE ZA PREGLEDOVANJE NIZKONAPETOSTNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN NAPRAV ZA ZAŠČITO PRED STRELO NA OSNOVI NAVEDENIH DVEH PRAVILNIKOV (Velja od 10.01.2012)

A.

V Uradnem listu RS, št. 2/2012 z dne 9.1.2012, sta  bila objavljena oba  pravilnika v zvezi z pregledovanjem nizkonapetostnimi električnimi instalacijami in strelovodi.

Pravilnika v bistvu izpolnjujeta prehodno določbo ob izdaji Pravilnika in uvajata kot zahtevano usposobljenost na osnovi pridobitve ustrezne  Nacionalne poklicne kvalifikacije.

Tukaj sta povezavi na  objavi v Uradnem listu:

P R A V I L N I K o spremembi Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah:http://www.uradni-list.si/1/content?id=107074

in

P R A V I L N I K  o spremembi Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele:  http://www.uradni-list.si/1/content?id=107075

Oba pravilnika veljata z dnem 10.1.2012.

Pravilnika utrjujeta zahtevo po usposobljenosti. Sicer je  tudi do sedaj veljalo, da kdor ni imel ustreznega potrdila o usposobljenosti za pregledovanje električnih inštalacij v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske zbornice, ni smel opravljati navedenih pregledov. V kolikor je to počel, je bilo to nezakonito oziroma  se lahko šteje, da ti pregledi niso bili opravljeni. Če torej omenjenega potrdila o usposobljenosti za pregledovanje električnih  inštalacij niste pridobili do 31.12.2011, morate imeti za v bodoče za opravljanje teh pregledov pridobljeno NPK1 ali NPK2 (Nacionalna poklicna kvalifikacija ena ali dve - odvisno od nižje ali višje stopnje zahtevnosti nizkonapetostnih električnih inštalacij in strelovodnih naprav)

B.

V  petek, 12.12.2011 so bili na spletni strani Centra za poklicno izobraževanje objavljeni Poklicni standard in Katalog strokovnih znanj in spretnosti za:

- Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele 87658650:

Poklicni standard: http://www.nrpslo.org/poklicni-standard.aspx/87658650

Katalog: http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/87658651

- Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele 6533273011

Poklicni standard: http://www.nrpslo.org/poklicni-standard.aspx/65332730

Katalog: http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/65332731

C.

Spremenjeni Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in

Pravilnik o zaščiti pred delovanjem strele predvidevata tudi

spremenjeni način preskušanja in dokazovanja teoretičnega znanja in praktičnih veščin na Državnem izpitnem centru (RIC)

V zvezi s tem je odprt razpis za člane za vzpostavitev izpitne komisije pri RIC.

Informacija je namenjena vsem članom eTest sheme , ki imajo motiv, pogoje in možnosti za kandidiranje za člana strokovne izpitne komisije in pridobitev licence.

Želeno je, da se prijavijo

Gre za delo v okviru nacionalne poklicne kvalifikacije  za področje :

NPK1-Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele številka 8765865011 in

NPK2-Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele 6533273011.

Pristojna oseba na spodnjem  naslovu  za področje elektrotehnike je  gospod Slavko Lapanja.

Državni izpitni center
Ob železnici 16
1000 Ljubljana
tel.: 01 548 46 00
fax: 01 548 46 01
info(pri)ric.si

http://www.ric.si/kvalifikacije/izvajalci/

http://www.ric.si/kvalifikacije/licence/javni_razpis/

http://www.ric.si/kvalifikacije/licence/pridobitev/

Na tem naslovu je tudi Nacionalno informacijsko središče za poklicne kvalifikacije, oziroma v angleščini, National reference point (NRP) for Occupational Qualifications Slovenia

http://www.nrpslo.org/nrp.aspx

http://www.nrpslo.org/baze-podatkov/poklicni-standardi.aspx

Za ostale podrobnosti nas kontaktirajte:

Elektrotehniška zveza Slovenije
eTest
Stegne 7
1000 Ljubljana
T 01 5113 000
F 01 5113 004
M 041616771
ezs(pri)guest.arnes.si
elektotehniska.zveza.slovenije(pri)siol.net
www.ezs-zveza.si
www.etest.si