14.10.2011

Vabilo na prvo eTest delavnico - Ajdovščina

Odbor za Nizkonapetostne električne inštalacije in strelovodne naprave pri EZS in Sekcija elektro dejavnosti pri OZS prirejata tematsko delavnico.

Datum: 27.10.2011 ob 11.00 uri
Kraj: Prostor Območne obrtno podjetniške zbornice, Ajdovščina, Vipavska cesta 4
E-pošta: marko.rondic(pri)ozs.si
Telefon: 05 3644900

Program

Program delavnice predvideva obdelavo tem po prispelih vprašanjih članov sheme eTest. Okvirni seznam tem je naslednji:

 • Definicije , členi po pravilniku, obstoječe in nove stavbe, združevanje ozemljitev, termini in datumi

 • Povezava kovinskih mas, kriteriji v obstoječih in v novih objektih

 • Navedba standardov, merilno poročilo, ustreznost stikalnega bloka po standardu,…

 • Združeni objekti, industrijska cona, meritve ozemljitvene upornosti

 • Analiza merilnega poročila na osnovi Eurolink PRO-EU

 • Odvodniki prenapetosti, meritve, preverjanje, tabela rezultatov

 • Kamnolomi, plinovodi, žičnice, zakonodaja in vloga preglednikov (razlike od objektov po ZGO )

 • Sončne elektrarne, obvezne meritve, pregled , preskus

 • Inštalacije z UPS ali ločilnim transformatorjem in izvedba meritev , pregleda ter preskusa

 • Obveza preverjanja neprekinjenosti vodnikov strelovodne zaščite, če obstoji veljavno poročilo o pregledanosti

 • Potrebnost meritev, kapacitivnosti kablov v industrijski coni

 • Standardni odklopniki v odnosu na kombinirana termo magnetna stikala z vgrajeno kratkostično zaščitno zaščito v krmilnih omarah/GV2-ME/

 • Hišni razdelilnik, izklop prekoračitve naročene moči odjema, kratkostično varovanje, tipizacija priključnih omaric.

Moderatorji:

Janez Guzelj, Boris Žitnik, Mitja Vidmar, Bogdan Seliger

Udeležba:

Delavnica je namenjena članom eTest sheme in naj bi postala stalna oblika strokovnega dela za zaposlene v podjetjih članih eTest sheme po različnih lokacijah v Sloveniji. Vabila so poslana na elektronske naslove članov eTest sheme skupaj s prijavnico. Število udeležencev na eno delavnico je omejeno. V kolikor bo število prijavljenih preseženo jih bomo povabili na prvo naslednjo delavnico, ki bo predvidoma na Ptuju.

Stroški in plačilo:

Prispevek po udeležencu za delavnico znaša 60 EUR skupaj z DDV. Znesek se plača pred eTest delavnico na TRR 02010-0011333543 ali pa neposredno pred eTest delavnico v gotovini 60 EUR na licu mesta.

Potrdilo:

Vsak udeleženec bo prejel potrdilo o udeležbi in druge informacije v zvezi s strokovnim delom.