14.10.2011

Vabilo na drugo eTest delavnico - Ptuj

Odbor za Nizkonapetostne električne inštalacije in strelovodne naprave pri EZS in Sekcija elektro dejavnosti pri OZS 8. 12. 2011 organizirata drugi posvet eTest, ki bo potekal v prostorih Območne obrtno podjetniške zbornice Ptuj.

Datum: 08.12.2011 ob 10.00 uri
Kraj: Prostor Območne obrtno podjetniške zbornice Ptuj,
Naslov: Vošnjakova 13, 2250 Ptuj

Tel.: 02/749 39 50, 749 39 51, 749 39 52
Faks: 02/749 39 55
E-pošta: boris.repic(pri)ozs.si

Program

 • Definicije , členi po pravilniku, obstoječe in nove stavbe, združevanje ozemljitev, termini in datumi

 • Povezava kovinskih mas, kriteriji v obstoječih in v novih objektih

 • Navedba standardov, merilno poročilo, ustreznost stikalnega bloka po standardu,…

 • Združeni objekti, industrijska cona, meritve ozemljitvene upornosti

 • Analiza merilnega poročila na osnovi Eurolink PRO-EU

 • Odvodniki prenapetosti, meritve, preverjanje, tabela rezultatov

 • Kamnolomi, plinovodi, žičnice, zakonodaja in vloga preglednikov (razlike od objektov po ZGO )

 • Sončne elektrarne, obvezne meritve, pregled , preskus

 • Inštalacije z UPS ali ločilnim transformatorjem in izvedba meritev , pregleda ter preskusa

 • Obveza preverjanja neprekinjenosti vodnikov strelovodne zaščite, če obstoji veljavno poročilo o pregledanosti

 • Potrebnost meritev, kapacitivnosti kablov v industrijski coni

Za NNELI

Janez Guzelj

Rudi Zorko