16.05.2012 do 16.05.2012

Vabilo na 4. delavnico eTest - Novo mesto

Odbor za Nizkonapetostne električne inštalacije in strelovodne naprave pri EZS in Sekcija elektro dejavnosti pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije, prirejata četrto tematsko delavnico.

Datum: 16.05.2012 od 10.30 h do 15.00 h
Kraj: Prostor območne obrtno podjetniške zbornice v Novem mestu
Naslov:
Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto

Kontakt:
Tel.: +386 07 33 71 580,
Fax:  +386 07 33 71 581,
ksenija.klobucar(pri)ozs.si
http://www.bizi.si/OOZ-NOVO-MESTO/

Program

Vprašanja za delavnico v Novem mestu

 • Vrednotenje kakovosti električne napetosti po SIST EN 50160,
 • Vrednotenje rezultatov meritev v sklopu preverjanja ozemljitvene zaščite v elektrarnah, stikališčih
 • Obvezna preverjanja in meritve na DC strani fotovoltaične elektrarne
 • Periodična preverjanja fotovoltaičnih elektrarn
 • Vrednotenje ustreznosti pretokovne zaščite na DC strani PV elektrarn
 • Preverjanja ustreznosti izenačitve potencialov v medicinskih prostorih
 • Statična elektrika
 • Osebe z NPK in sodelovanje v fazi graditve
 • Prisotnost pooblaščenih nadzornikov elektro instalacij pri izvajanju
 • Problematika razpisne in projektne (izvedbene) dokumentacije

Vprašanja, ki so bila obdelana na dosedanjih »eTest strokovnih delavnicah«delavnicah

 • Definicije , členi po pravilniku, obstoječe in nove stavbe, združevanje ozemljitev, termini in datumi
 • Povezava kovinskih mas, kriteriji v obstoječih in v novih objektih
 • Navedba standardov, merilno poročilo, ustreznost stikalnega bloka po standardu,…
 • Združeni objekti, industrijska cona, meritve ozemljitvene upornosti
 • Analiza merilnega poročila na osnovi Eurolink PRO-EU
 • Odvodniki prenapetosti, meritve, preverjanje,  tabela rezultatov
 • Kamnolomi, plinovodi, žičnice, zakonodaja in vloga preglednikov (razlike od objektov po  ZGO Sončne elektrarne, obvezne meritve, pregled , preskus
 • Inštalacije z UPS ali ločilnim transformatorjem in izvedba meritev , pregleda ter preskusa
 • Obveza preverjanja neprekinjenosti vodnikov strelovodne zaščite, če obstoji veljavno poročilo o pregledanosti
 • Potrebnost meritev, kapacitivnosti kablov v industrijski coni
 • Standardni odklopniki v odnosu na kombinirana termo magnetna stikala z vgrajeno kratkostično zaščitno zaščito v krmilnih omarah/GV2-ME/
 • Hišni razdelilnik, izklop prekoračitve naročene moči odjema, kratkostično varovanje, tipizacija priključnih omaric.

Moderatorji:

 • Janez Guzelj, Odbor za nizkonapetostne električne inštalacije NNELI pri EZS ,  www.etest.si
 • Milan Bučar, Inšpekcija za energetiko in rudarstvo, MZIP,  www.mzip.gov.si
 • Boris Žitnik, Odbor za nizkonapetostne električne inštalacije NNELI pri EZS, www.etest.si
 • Andrej Počivavšek, Sekcija elektro dejavnosti pri OZS, www.ozs.si

Udeležba:

Delavnica je namenjena članom eTest sheme in postaja stalna oblika strokovnega dela za zaposlene v podjetjih članih eTest sheme po različnih lokacijah v Sloveniji. Vabila so poslana na elektronske naslove članov eTest sheme skupaj s prijavnico. Predvidoma bo naslednja delavnica v septembru 2012.

Stroški in plačilo:

Prispevek po udeležencu za delavnico znaša 60 EUR skupaj z DDV. Znesek se plača pred eTest delavnico na TRR  02010-0011333543  ali pa neposredno pred eTest delavnico v gotovini 60 EUR na licu mesta.

Potrdilo:

Vsak udeleženec bo prejel  potrdilo o udeležbi in druge informacije v zvezi s strokovnim delom.

Za NNELI eTest shemo :

Janez Guzelj
Andrej Počivavšek
Rudi Zorko

Elektrotehniška zveza Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, T 01 5113 000, F 01 5113 004, M 041616771
elektotehniska.zveza.slovenije(pri)siol.net
www.ezs-zveza.si/nneli/izvajalci
www.eTest.si
www.ozs.si