16.05.2012

Četrta strokovna delavnica eTest - Novo mesto

Četrta eTest strokovna delavnica je potekala 16. 5. 2012 v prostorih območne obrtne zbornice Novo mesto. Zvočni posnetek delavnice je na voljo registriranim uporabnikom po prijavi na strani Moj eTest.

Organizatorja sta bila   strokovni odbor  za Nizkonapetostne električne inštalacije in strelovodne naprave pri EZS in Sekcija elektro dejavnosti pri Obrtno podjetniški  zbornici Slovenije.

Prisotnih je bilo 22 udeležencev in trije strokovnjaki(M. Bučan, mag. B. Žitnik, J. Guzelj) za razlago posameznih elektrotehničnih pojavov in predpisov. Med strokovnjaki je bil tudi energetski inšpektor.

Nekatere ključne besede  obravnavanih tem: roki pregledovanja inštalacij in strelovodov, fotovoltaične elektrarne in pregledi, meritve izolacije za razliko od monitoringa izolacije, negativno poročilo, ureditvena odločba, pozitivno strokovno poročilo, usposobljenost in zahtevnost pregleda projekta, problem višjih harmonikov in naročilo meritev, projekti prenapetostne zaščite, preverjanje ustreznosti izenačitve potencialov, hramba dokumentacije, materiali in gradniki, standardi.

Udeleženci so izpolnili anketo in za obravnavo na delavnicah  prednostno predlagali med drugim:

  • Razlago odnosa med prakso pregledovanja in inšpekcijo
  • Poglobljeno praktično razlago sončne elektrarne z meritvami
  • Meritve izolacijske trdnosti
  • Električne inštalacije
  • Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita
  • Tehnologija vodil v stavbah KNX/EIB
  • Elektromagnetne motnje
  • Svetlobna tehnika

Naslednja peta strokovna eTest delavnica bo predvidoma v Septembru 2012.