12.12.2012

Tretje letno srečanje, Velenje

Priprava na nove izzive in stanje tehnike v zvezi z obnovljivimi viri energije in v povezavi z gradnjo skoraj nič energijskih hiš.

Tretje letno srečanje članov eTest sheme je bilo 12.12.2012 v MIC Velenje. Srečanja se je udeležilo 60 preglednikov.

Osrednje predstavitve in razprave so se nanašale na: poročila o delu, predvidene naloge v letu 2013,

aktualne teme (tehniški smernici, forum, Nacionalna poklicna kvalifikacija), meritve na sončnih elektrarnah in usposabljanje izvajalcev in preglednikov za obnovljive vire energije (OVE).

Ogledali smo si izobraževalne in laboratorijske dejavnosti v MIC – Medpodjetniški center Velenje.

Priloge so na voljo po prijavi v "Moj eTest".