20.06.2013

Promocija novih in obstoječih električno varnih električnih inštalacij

Vloga in odgovornost lastnikov in upravnikov glede varnosti električnih inštalacij!

Informacija o marketinški akciji za preglednike in podjetja člane eTest sheme pri lastnikih in uporabnikih stavb in objektov z električnimi inštalacijami.

Informacija daje osnovne podatke o marketinški akciji za promocijo pregledovanja inštalacij.

Poziv je namenjen odgovornim osebam v podjetjih, ,ustanovah in organizacijah, da preverijo ukrepanje v stavbi ali objektu v odnosu na predpise in v sodelovanju z usposobljenim preglednikom.

V teku je  marketinška akcija odbora NNELI-eTest sheme glede pregledov električnih inštalacij .

Gre za promocijo pregleda in nadzora s strani usposobljenega preglednika člana eTest sheme!

Opozarjamo na električno varnost inštalacij v vrtcih, šolah, zdravstvenih objektih, hotelih in stanovanjskih, poslovnih, industrijskih, turističnih in  nakupovalnih stavbah oziroma objektih. Akcija je že stekla za vrtce in zdravstvene domove. Trenutno je v teku promocija za šole in hotele, naprej bomo naslavljali odgovorne osebe v ostalih vrstah objektov.

Podrobnosti so razvidne iz prilog v rubriki »Moj eTest« (prospekt, Zahteva po pregledu..., Uvodni dopis s pojasnilom...,Izvajalci na pristojnem poštnem območju).

Za vsa vprašanja in podrobnosti smo na volji v pisarni, na elektronski ali običajni pošti in po telefonu ali faxu.