11.10.2013

Peta eTest delavnica, Koper

Aktualne teme: dokazilo o usposobljenosti, tehniški smernici, promocija nadzora inštalacij, tehnična problematika, forum...

Delavnica »eTest« v organizaciji Odbora za nizkonapetostne električne inštalacije  bo v petek 11.10.2013 od 9. 30h  do  14. 00h. Delavnica bo  v OOZ- Območna obrtna zbornica Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper, tel: 05/613 90 00, faks: 05/627 19 17.

Predvidene vsebinske teme, ki bodo predstavljene in bodo predmet razprave so:

  1. Uvod in kratka predstavitev dela Odbora NNELI
  2. Potek obnavljanja Tehniški smernic TSG-N-002 in TSG-N-003
  3. Prehod od potrdil EDISON na potrdila Nacionalne poklicne kvalifikacije
  4. Pregledi električnih inštalacij in marketinška akcija za promocijo pregledov inštalacij
  5. Vprašanja in razprava v povezavi z izvajanjem inštalacij in pregledov
  6. Razno

Za udeležbo je potrebna prijava na spodnji naslov!

Za odbor NNELI

Janez Guzelj, predsednik

Rudi Zorko

 

Elektrotehniška zveza Slovenije

Odbor za nizkonapetostne električne inštalacije, eTest shema

www.ezs-zveza.si/nneli/izvajalci,

www.eTest.si

www.ozs.si