13.11.2014

ZRAZ1 - Seminar Zunanja razsvetljava

Seminar je namenjen načrtovalcem in projektantom in preglednikom, kakor tudi inštalaterjem in vzdrževalcem  sistemov zunanje razsvetljave.

Pravilno načrtovanje naprav zunanje razsvetljave je pomembno za zagotovitev ustreznih pogojev dela in gibanja v nočnih razmerah oziroma ob nezadostni osvetljenosti objektov in transportnih poti. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati tudi finančne in ekološke vidike.
Seminar nudi vsem  ki se ukvarjajo z načrtovanjem, projektiranjem, inštalacijo in vzdrževanjem sistemov in naprav zunanje razsvetljave ustrezne napotke.

Izvajalci usposabljanja

Prof.dr. Grega Bizjak je profesor in predstojnik Laboratorija za razsvetljavo in fotometrijo na Fakulteti za elektrotehniko univerze v Ljubljani. Kot pedagog raziskovalec in strokovnjak je na področju notranje in zunanje razsvetljave v Sloveniji in svetu prisoten že preko 15 let.

Doc.dr. Matej Kobav je zaposlen v Laboratoriju za razsvetljavo in fotometrijo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Profesionalno se ukvarja predvsem z meritvami notranje in zunanje razsvetljave. 

Kotizacija

Kotizacija znaša 80,00 EUR + 22% DDV, plačilo na transakcijski račun EZS: 02010-0011333543
Vključuje 4 ure seminarja in praktičnega dela, gradivo in potrdilo o udeležbi.                                                         

Datoteke