11.03.2015

Vzorec zapisnika, obveznih prilog in zapisov meritev

Ocena ustreznosti NN električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele za objekt

Preglednik lahko uporablja vzorec kot osnovo vendar naj vodi računa strogo o tem, da je vsaka izvedena inštalacija projekt zase.
Skratka, ocena ustreznosti mora v celoti ustrezati dejanskemu stanju na licu mesta!
Z vidika električne varnosti se je vedno treba posvetiti posameznem primeru električne inštaklacije.
Priložen je obvezni sestavni element zapisnika o odkritih napakah in ugotovljenih pomanjkljivostih. Pri vsaki ugotovljeni neustreznosti je podana predlagana rešitev za odpravo pomanjkljivosti, ki se evidentira z datumom odprave ter podpisom odgovorne osebe. Po odpravi bistvenih pomanjkljivosti je potreben ponovni pregled.