31.01.2019

Protieksplozijska zaščita - osnovno in obnovitveno usposabljanje, pomlad 2019

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem oziroma obnovitvenem seminarju:

OSNOVNO USPOSABLJANJE S PREIZKUSOM USPOSOBLJENOSTI

PO1: delavci, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih
PO2: sektorski in vodstveni kadri
PO3: delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih ter tehnologi in izdelovalci elaboratov o eksplozijski ogroženosti prostorih

Okvirni datumi usposabljanja:

  • 19. - 21. februar, Območna obrtno podjetniška zbornica, DOMŽALE
  • 19. - 21. marec, Štajerska gospodarska zbornica, MARIBOR
  • 16., 17. in 20. april, Območna obrtno podjetniška zbornica, DOMŽALE
  • 21. - 23. maj, Štajerska gospodarska zbornica, MARIBOR

OBNOVITVENO USPOSABLJANJE S PREIZKUSOM USPOSOBLJENOSTI

Okvirni datumi usposabljanja:

  • 5. marec, Območna obrtno podjetniška zbornica, DOMŽALE
  • 28. marec, Štajerska gospodarska zbornica, MARIBOR
  • 7. maj, Območna obrtno podjetniška zbornica, DOMŽALE
  • 4. junij, Štajerska gospodarska zbornica, MARIBOR


Opomba:
Kratica ATEX je vzeta iz besedne zveze naslednjih dveh besed  "Atmosphère Explosible".
Okrajšava se uporablja tudi za označevane dveh evropskih direktiv, ki obravnavata protieksplozijsko zaščito.