12.05.2021

Osvežilni seminar - Gradbeni zakon

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno prakso, in sicer: investitorjem, upravnim organom, projektantom, izvajalcem, vzdrževalcem, nadzornikom in mnenjedajalcem.

Vsebina

Na seminarju bo predstavljen celoten Gradbeni zakon (GZ) (Ur. l. RS, št. 61/17), do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja in celoten proces od pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja do vpisa objekta v uradne evidence ter vsi njegovi podzakonski akti: Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, (Ur. l. RS, št. 36/18) in Uredba o razvrščanju objektov, (Ur. l. RS, št. 37/18 iz ZAID in ZUreP-2).

Predavatelj

Ivan Iveta, univ. dipl. inž. el.

Program

8.30 – 9.00 PRIJAVA UDELEŽENCEV
9.00 – 14.00 ZAKONODAJA GRADITVE OBJEKTOV (1. del)
14.00 – 14.30 ODMOR
14.30 – 16.00 ZAKONODAJA GRADITVE OBJEKTOV (2. del)

Kotizacija

Kotizacija v višini 200,00 € + DDV zajema stroške priprave seminarja, gradivo in izvedbo seminarja. Več kot trije prijavljeni iz istega podjetja imajo 10 % popusta.
Kotizacija je plačljiva na transakcijski račun EZS št. 02010-0011333543 pri NLB.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS.

Izvedba seminarja

Izobraževanje bo potekalo na daljavo, kot spletni seminar z uporabo MS Teams. Vsi prijavljeni boste prejeli par dni pred seminarjem povezavo do dogodka.

Lepo vabljeni!