2.12.2020

Uporaba pravilnika o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 kV in standarda SIST EN 50522 v praksi

Vabimo vas, da se nam 2. decembra 2020 pridružite na spletnem seminarju
 
»Uporaba pravilnika o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 kV in standarda SIST EN 50522 v praksi«
 
 
Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1kV ( UL.RS 63/16) z dne 26. 9 2016 je nadomestil zastareli Pravilnik o normativih za elektroenergetske postroje nazivne napetosti nad 1000 V (TP3/74) (UUL RS 4/74, 24.1.1974). Pri izdelavi novega pravilnika so bili vključeni strokovnjaki elektrogospodarstva pod okriljem Elektrotehniške zveze Slovenije.
 
Bistvena novost glede na stari pravilnik je poleg določil novega pravilnika obvezna uporaba standardov, ki se uporabljajo pri projektiranju, gradnji in uporabi elektroenergetskih postrojev nad 1 kV. Navedena sta standarda SIST EN 61936-1 Elektroenergetski postroji za izmenične napetosti nad 1kV, 1. del Splošna pravila in SIST EN 50522 Ozemljitve elektroenergetskih postrojev, ki presegajo 1kV izmenične napetosti.
 
Pooblaščeni in nadzorni inženirji bodo za udeležbo na izobraževanju pridobili tudi 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.  
 
Za stalne udeležence naših seminarjev, delavnic in spletnih seminarjev ponujamo tudi 30% popust . 30% popust velja tudi za podjetja, ki prijavijo več zaposlenih.
 
Udeleženci lahko do 27.11. 2020 vnaprej pripravite in na seminarji@sist.si pošljete vprašanja, ki vas zanimajo v zvezi s temo webinarja.

Predavatelja:

  • Lojze Zupanc
  • Rado Isakovič

Več o seminarju si lahko preberete v priloženem vabilu.

Lepo vabljeni!