10.12.2020 do 11.12.2020

Dvodnevni obnovitveni seminar za pooblaščene inženirje elektrotehnike

Dvodnevni obnovitveni seminar je namenjen pooblaščenim elektrostrokovnjakom iz prakse različnih področij (investiranje, projektiranje, izvajanje del, uporaba, obratovanje, vzdrževanje, nadzor, dajanje soglasij itd). Tokrat bo potekal kot video izobraževanje.

Vsebina

Aktualna problematika in bistvo razvoja elektrotehnike v povezavi z gradnjo,  tehniško regulativo in tehniškimi standardi za devet strokovnih področij.

Program

Četrtek, 10. 12. 2020

8.15 Pristop v virtualni seminar
8.30 – 10.45 Marko Kotnik, univ. dipl. inž. el.
Tehniški predpisi in standardi
11.00 – 13.15 Ivan Leban, univ. dipl. inž. el.
Investicijski procesi – vodenje projektov
Gradnja postrojev elektroenergetskega sistema
13.15 – 14.15 ODMOR
14.15 – 15.45 Janez Guzelj, univ. dipl. inž. el.
Upravljanje stavb, objektov in električna varnost
Preverjanje električnih inštalacij in vloga inšpekcije
Preverjanje NNELI in malonapetostne IKT instalacije
16.00 – 18.15 Lucio Gobbo, univ. dipl. inž. el.
Razsvetljava - zunanja, notranja, sijalke, projektiranje, standardi

Petek, 11. decembra 2020

8.15 Pristop v virtualni seminar
8.30 – 10.45 mag. Ivan Božič, univ. dipl. inž. el.
Varstvo pri delu, varstvo okolja in varstvo pred požarom
11.00 – 13.00 mag. Drago Pavlič, univ. dipl. inž. el.
Novosti pri uporabi tehniških predpisov in standardov pri projektiranju –
nizkonapetostnih električnih inštalacij
13.00 – 14.00 ODMOR
14.00 – 15.30 Milan Šerc, univ. dipl. inž. el.
Osnove projektiranja kabelskih dostopnih komunikacijskih omrežij
Frekvenčni prostor, telekomunikacije in graditev
15.45 – 17.00 mag. Marko Smole, univ. dipl. inž. el.  
Zaščita pred strelo in prenapetostmi
17.10 – 18.25 Jure Božič, univ. dipl. inž. el.
Specifičnosti projektiranja v eksplozijsko ogroženih okoljih
18.30 – 19.10 Jože Unk, univ. dipl. inž. el.
Mednarodne elektronske komunikacije in elektrotehniški jezik

V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev je usposabljanju dodeljenih 5 točk.

Na izobraževanje se prijavite pri Inženirski zbornici Slovenije na spletni strani: https://www.izs.si/izobrazevanja/prijava-na-izobrazevanje/?education=I-0085/2020

Povezava do dogodka

Dogodek bo potekal na Microsoft Teams. 2 do 3 dni pred dogodkom boste prejeli povezavo do dogodka, ki bo veljala oba dneva.

1 dan pred dogodkom bomo imeli poskusno prijavo za vse udeležence, zato da na prvi dan izobraževanja ne boste imeli težav s prijavo na dogodek.

Če se dogodka ne boste mogli udeležiti in se ga bo udeležil nekdo drug, morate zamenjavo sporočiti na IZS in na EZS (lahko kot odgovor na prejeto povezavo), da lahko pravočasno uredimo spremembo!