25.03.2021

Predstavitev novih standardov s področja varovalčnih sistemov

Vsebina

Na seminarju bodo skupaj s primeri iz prakse predstavljene najpomembnejše novosti standarda IEC 60269-7, Varovalke za zaščito baterij.

V drugem delu bodo predstavljene novosti NOVE izdaje standarda SIST EN 60269-6:2011, Nizkonapetostne varovalke – 6. del: Dopolnilne zahteve za taljive vložke za zaščito sončnih fotonapetostnih energijskih sistemov.
V tretjem delu seminarja bo predstavljen popolnoma nov standard IEC/TR 60269-5:2014+AMD1:2020, Ed.2.1, Nizkonapetostne varovalke – 5. del: Navodila za uporabo nizkonapetostnih varovalk.

Podrobno bo torej predstavljena vsebina omenjenih standardov s poudarkom na praktičnih informacijah. Na podlagi prikazanih primerov iz prakse se bomo pogovarjali o pravilni uporabi standardov, razloženi bodo tudi postopki za pravilno dimenzioniranje nadtokovne zaščite posameznih vrst električnih inštalacij.

Predstavitev je namenjena

  • projektantom,
  • izvajalcem elektromontažnih del,
  • nadzornim inženirjem,
  • vodjem vzdrževanja,
  • članom IZS, matične sekcije inženirjev,
  • drugim zainteresiranim.

Predavatelj

Viktor Martinčič, univ. dipl. inž.

 

Pooblaščeni in nadzorni inženirji bodo za udeležbo na izobraževanju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Več informacij, točen program in prijavnica so dostopni TUKAJ.

 

Lepo vabljeni!