6.05.2021

Pravila za načrtovanje in postavitev električnih močnostnih inštalacij v sisteme nad 1 KV po standardu SIST EN 61936-1

Vabimo vas, da se nam 6. maja 2021 pridružite na spletnem seminarju

»Pravila za načrtovanje in postavitev električnih močnostnih inštalacij v sisteme nad 1 KV po standardu SIST EN 61936-1«

Vsebina

Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1kV (Ur. l. RS 63/16) je kot tehnične pogoje, ki se uporabljajo pri projektiranju, gradnji in uporabi postrojev nad 1 kV določil standard SIST EN 61936-1 Elektroenergetski postroji za izmenične napetosti nad 1kV, 1 del Splošna pravila. S tako navedbo v Pravilniku je omenjen standard postal obvezen del Pravilnika. Cilj standarda je kar najbolj uskladiti svetovne prakse pri načrtovanju in gradnji in uporabi elektroenergetskih postrojev izmenične napetosti nad 1 kV.

Kaj boste pridobili z udeležbo

  • spoznali boste bistvene zahteve pravilnika,
  • razložen bo pomen posameznih izrazov,
  • podrobno bo predstavljena vsebina standarda SIST EN 61936-1 in s tem osnovni pregled, kaj standard sploh vsebuje in katere zahteve je potrebno upoštevati pri delu na vseh navedenih področjih,
  • na osnovi posameznih primerov bo mogoče dobiti odgovore, ki do sedaj niso bili mogoči, ali pa vsaj niso bili enoznačni.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji bodo za udeležbo na izobraževanju pridobili kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Predavatelj

Ivan Leban

Kotizacija

Cena seminarja je 159,00 € + DDV.

V kotizacijo so vključeni e-seminarsko gradivo in potrdilo o udeležbi. E-seminarsko gradivo boste udeleženci prejeli na svoj elektronski naslovpred izvedbo. Potrdilo pa boste prejeli po redni poštipo izvedbi spletnega seminarja.

SIST nudi pri prijavi več popustov, med drugimi:

  • 20 % popust za člane EZS in
  • 30 % popust za podjetja, ki prijavijo 3 ali več zaposlenih.

Vprašanja

Udeleženci lahko do 29. aprila 2021 pripravijo in pošljejo vprašanja, ki jih zanimajo v zvezi z snovno temo spletnega seminarja.

Več informacij in prijavnica

Več o seminarju si lahko preberete TUKAJ.

Lepo vabljeni!