22.09.2021

Predstavitev tehničnega poročila: Cestna razsvetljava - 1. del: Smernice za izbiro svetlobnotehničnih razredov

Vabimo vas, da se nam 22. septembra 2021 pridružite na seminarju Predstavitev tehničnega poročila: Cestna razsvetljava - 1. del: Smernice za izbiro svetlobnotehničnih razredov – teorija in praksa, ki ga organiziramo EZS in SIST.

Seminar bo potekal v Laboratoriju za razsvetljavo in fotometrijo na Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana.

POMEMBNO!
Zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, sta v notranjih prostorih obvezna uporaba zaščitne maske ter vzdrževanje varnostne razdalje vsaj 1,5 metra. Vsi udeleženci morajo izpolnjevati pogoj PCT.

Osnovna tema seminarja

je pravilen izbor svetlobnotehničnih razredov pri projektiranju cestne razsvetljave razredov M, C in P. Slovenski pravni akti s področja varovanja okolja in tehniške smernice s področja cestne razsvetljave postavljajo pred projektanta zahteve, ki jih je v projektu cestne in ulične razsvetljave nujno potrebno upoštevati. Seveda pa je dobro upoštevati tudi veljavne standarde in priporočila s področja zunanje razsvetljave. V sklopu seminarja bomo poleg zgoraj omenjenih regulativnih dokumentov predstavili tudi sodobne pristope k projektiranju zunanje razsvetljave ter razsvetljave za prehode za pešce in kolesarje.


Predstavitev je namenjena

 • načrtovalcem in projektantom,
 • izvajalcem,
 • inštalaterjem,
 • vzdrževalcem,
 • in preglednikom sistemov zunanje razsvetljave.

Kaj boste pridobili z udeležbo

 • Znanje za naslednja področja zunanje razsvetljave:
  • Regulativa na področju zunanje razsvetljave,
  • Zahteve predpisov in standardov za razsvetljavo cest, ulic in pešpoti,
  • Kako pravilno projektirati zunanjo razsvetljavo.
 • Praktični primeri z izborom svetlobnotehničnih razredov.

Izvajalca

Prof. dr. Grega Bizjak je profesor in predstojnik Laboratorija za razsvetljavo in fotometrijo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Kot pedagog raziskovalec in strokovnjak je na področju notranje in zunanje razsvetljave v Sloveniji in svetu prisoten že preko 20 let.
As. dr. Matej B. Kobav je zaposlen v Laboratoriju za razsvetljavo in fotometrijo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Profesionalno se ukvarja predvsem z načrtovanjem ter meritvami notranje in zunanje razsvetljave. Na področju razsvetljave ima že več kot 20 let izkušenj.


Za uspešno udeležbo na izobraževanju morajo imeti udeleženci vsaj osnovno znanje o zunanji razsvetljavi.


Vsak udeleženec bo prejel tudi original tehnično poročilo SIST-TP CEN/TR 13201-1:2015 v slovenskem jeziku (papirna oblika).


Pooblaščeni in nadzorni inženirji bodo za udeležbo na izobraževanju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Več informacij in prijavnica

Več o izobraževanju, prijavi in popustih si lahko preberete tukaj.