2.10.2010

Anketa

Zahvaljujemo se vsem članom sheme eTest in odbora NNELI, ki ste sodelovali v naši anketi poleti na strokovnem srečanju članov eTest sheme v Domžalah.

Rezultati ankete so objavljeni v priloženem dokumentu, tako število obkroženih predlogov, kot tudi povzete ideje in vaši pisni predlogi. Sicer se zavzemamo , da bo kar največ idej zaživelo v praksi, nekaj aktivnosti pa je že v pogonu:

  • organizirali smo izobraževalni modul EDISON EX za pridobitev dovoljenja za delo v eksplozijsko ogroženih okoljih
  • organizirali smo izobraževanje za strelovodne sisteme
  • oblikovanje in posodobitev oznak za promocije in internetno aplikacijo
  • v pripravi je izdelava internetnega foruma
  • na voljo so luknjači nalepk
  • v teku je izdelava žiga preglednika
  • v teku je izdelava izkaznic članov sheme eTest


Obrazec je še vedno na voljo, s svojimi predlogi pa lahko še vedno pripomorete k oblikovanju skupnih ciljev.

Lepo pozdravljeni,
Janez Guzelj
Odbor NNELI pri EZS