Kontakt

Elektrotehniška zveza Slovenije
Stegne 7
1000 LJUBLJANA
TEL: +386(0)1 5113000
FAX: +386(0)1 5113004
e-mail: ezs(pri)guest.arnes.si
Internet: www.ezs-zveza.si


Banka:Nova ljubljanska banka
TRR: 02010-0011333543
Davčna številka :89214218
Matična številka :5212006
Vpis Elektrotehniške zveze Slovenije v register pri Upravni enoti Ljubljana pod številko 697

Zakoniti zastopnik EZS : prof. dr. Ferdinand Gubina