Mentorji

Mentor NNELI je preglednik zahtevnih inštalacij z večletnimi izkušnjami, spretnostmi in dobro prakso dela. Poudarek je na strokovnem znanju, ki ga mentor NNELI mora imeti zato se udeležujejo izobraževanj, delavnic in srečanj s področja nizkonapetostnih, inštalacij, srednjenapetostnih inštalacij in  zaščite pred strelo.
Mentor sodeluje tudi z novimi pregledniki, ki rabijo začetne izkušnje v praktičnem delu. Uvajajo jih v delo in so jim v pomoč.
Odbor za nizkonapetostne električne inštalacije in za zaščito pred delovanjem strele (v nadaljevanju: Odbor NNELI) se je sestal na razširjeni seji dne 14. 5. 2015, na kateri je sklenil in soglašal z uvedbo mentorskega programa.

Seznam mentorjev

Mentorji so razdeljeni po naslednjih poštnih območjih: 9000+, 8000+, 6000+, 5000+, 4000+, 3000+, 2000+, 1000+. Na območju 7000+ zaenkrat mentorja še ni.

9000+

Pošta Ime in priimek
Naslov podjetja
Osebne kompetence
Kontakt
9000
Murska Sobota

Gregor
VIDOVIČ

KOMUNALA, javno podjetje d.o.o.,
Kopališka ulica 2,
9000 Murska Sobota

NPK-A

070 447 035

gregor.vidovic(pri)komunalams.si
www.komunalams.si

8000+

Pošta Ime in priimek
Naslov podjetja
Osebne kompetence
Kontakt
8361
Dvor

Jože
ISKRA

ISKRA Jože Iskra s.p.,
Dolnji Ajdovec 16,
8361 Dvor

NPK-A


Edison Plus
VDEX

041 648 342

joze.iskra(pri)siol.net

6000+

Pošta
Ime in priimek
Naslov podjetja
Osebne kompetence Kontakt
6310
Izola

Edo
JERMAN
ELEKTROMERITVE d.o.o.
Krajna pot 2,
6310 Izola

NPK-A, NPK-B

SIES
SIVP, SIVZ
PSZR

041 648 507

edo.jerman(pri)gmail.com

5000+

Pošta
Ime in priimek
Naslov podjetja
Osebne kompetence Kontakt
5261
Šempas
Darko
PAVLIN
INDAR Darko Pavlin s.p.,
Ozeljan 110 F,
5261 Šempas

NPK-A


Edison Plus
Edison

040 709 971

indar(pri)siol.net

5000
Nova Gorica

Sebastijan
BRATINA
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.,
Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica

NPK-A


Edison Plus
PSZR

05 3396 310

sebastijan.bratina(pri)seng.si
www.seng.si

5000
Nova Gorica

Igor
ZIMIC
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.,
Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica
NPK-A

Edison Plus
Edison
PSZR

05 3396 310

igor.zimic(pri)gmail.com
www.seng.si

4000+

Pošta
Ime in priimek
Naslov podjetja
Osebne kompetence Kontakt
4000
Kranj

Mitja
RANT
ELEKTRO GORENJSKA, d.d.,
Ulica Mirka Vadnova 3a,
4000 Kranj

NPK-A


Edison Plus
Edison

031 293 880

mitja.rant(pri)gmail.com
www.elektro-gorenjska.si

3000+

Pošta
Ime in priimek
Naslov podjetja
Osebne kompetence Kontakt
3241
Podplat
Janez
COLNERIČ
VN NN ISIE Colnerič Janez s.p.,
Mestinje 37,
3241 Podplat
NPK-A
NPK-B

Edison Plus
PVEN

040 507 576

janez_colneric(pri)yahoo.com

3000
Celje

Etbin
SCHNEIDER
EtbinSchneider s.p. – SENI,
Malgajeva ulica 12,
3000 Celje

NPK-A

VDEX

041 652 727

seni.meritve(pri)gmail.com

2000+

Pošta
Ime in priimek
Naslov podjetja
Osebne kompetence Kontakt
2250
Ptuj

Antun
IVANČIĆ
ELEKTRO IVANČIČ, elektromeritve in inštalacije d.o.o.
Ulica 5. prekomorske 9,
2250 Ptuj

NPK-A, NPK-B

VDEX
PVEN
OZMI

041 739 197

elektro.ivancic(pri)siol.net

www.elektroivancic.si

1000+

Pošta
Ime in priimek
Naslov podjetja
Osebne kompetence Kontakt
1420
Trbovlje

Franci
HRIBAR
RUDIS d.o.o. Trbovlje,
Trg revolucije 25b,
1420 Trbovlje

NPK-A

Edison Plus
Edison
PPIP, PPIN

041 744 289

franci.hribar(pri)rudis.si
www.rudis.si

1412
Kisovec
Zlatko
DRAME
TEVEL, d.o.o.,
Borovniško naselje 7,
1412 Kisovec
NPK-A
NPK-B


Edison Plus

041 361 238

zlatko.drame(pri)tevel.si
www.tevel.si

1275
Šmartno pri Litiji
Janez
DRAGAR
ELEKTROINSTALATERSTVO Dragar Janez s.p.,
Mala Kostrevnica 44,
1275 Šmartno pri Litiji
NPK-A


Edison
PSZR

041 708 993

elektro.jani(pri)siol.net

1230
Šentjur

Igor
TROŠT
EDICOM izvoz-uvoz, trgovina in storitve d.o.o., Šentjur
Prijateljeva ulica 12,
3230 Šentjur

NPK-A

SIES
SIVZ
SIVP
SIRV
IPOR
VDEX

041 699 140

igo.trost(pri)gmail.com
www.control4.si

www.edicom.si
1000
Ljubljana

Janez
GUZELJ
EZS, Odbor NNELI
Stegne 7,
1000 Ljubljana

NPK-A

PPIV, PPIN

041 636 537

janez.guzelj(pri)ezs-zveza.si

1000
Ljubljana

Robert Franc
SVETEK
ETS Svetek d.o.o.,
Litijska cesta 222/b,
1000 Ljubljana

NPK-A

VDEX

041 680 048

info(pri)ets-svetek.si