Mentorji

Mentor NNELI je preglednik zahtevnih inštalacij z večletnimi izkušnjami, spretnostmi in dobro prakso dela. Poudarek je na strokovnem znanju, ki ga mentor NNELI mora imeti zato se udeležujejo izobraževanj, delavnic in srečanj s področja nizkonapetostnih, inštalacij, srednjenapetostnih inštalacij in  zaščite pred strelo.
Mentor sodeluje tudi z novimi pregledniki, ki rabijo začetne izkušnje v praktičnem delu. Uvajajo jih v delo in so jim v pomoč.
Odbor za nizkonapetostne električne inštalacije in za zaščito pred delovanjem strele (v nadaljevanju: Odbor NNELI) se je sestal na razširjeni seji dne 14. 5. 2015, na kateri je sklenil in soglašal z uvedbo mentorskega programa.

Seznam mentorjev

Mentorji so razdeljeni po naslednjih poštnih območjih: 9000+, 6000+, 3000+, 2000+, 1000+. Na območjih 8000+, 7000+, 5000+ in 4000+ zaenkrat mentorja še ni.

9000+

Pošta Ime in priimek
Naslov podjetja
Osebne kompetence
Kontakt
9000
Murska Sobota

Gregor
VIDOVIČ

KOMUNALA, javno podjetje d.o.o.,
Kopališka ulica 2,
9000 Murska Sobota

NPK-A

070 447 035

gregor.vidovic(pri)komunalams.si
www.komunalams.si

6000+

Pošta
Ime in priimek
Naslov podjetja
Osebne kompetence Kontakt
6310
Izola

Edo
JERMAN
ELEKTROMERITVE d.o.o.
Krajna pot 2,
6310 Izola

NPK-A, NPK-B

SIES
SIVP, SIVZ
PSZR

041 648 507

edo.jerman(pri)gmail.com

3000+

Pošta
Ime in priimek
Naslov podjetja
Osebne kompetence Kontakt
3000
Celje

Etbin
SCHNEIDER
EtbinSchneider s.p. – SENI,
Malgajeva ulica 12,
3000 Celje

NPK-A

VDEX

041 652 727

seni.meritve(pri)gmail.com

2000+

Pošta
Ime in priimek
Naslov podjetja
Osebne kompetence Kontakt
2250
Ptuj

Antun
IVANČIĆ
ELEKTRO IVANČIČ, elektromeritve in inštalacije d.o.o.
Ulica 5. prekomorske 9,
2250 Ptuj

NPK-A, NPK-B

VDEX
PVEN
OZMI

041 739 197

elektro.ivancic(pri)siol.net

www.elektroivancic.si

1000+

Pošta
Ime in priimek
Naslov podjetja
Osebne kompetence Kontakt
1230
Šentjur

Igor
TROŠT
EDICOM izvoz-uvoz, trgovina in storitve d.o.o., Šentjur
Prijateljeva ulica 12,
3230 Šentjur

NPK-A

SIES
SIVZ
SIVP
SIRV
IPOR
VDEX

041 699 140

igo.trost(pri)gmail.com
www.control4.si

www.edicom.si
1000
Ljubljana

Janez
GUZELJ
EZS, Odbor NNELI
Stegne 7,
1000 Ljubljana

NPK-A

PPIV, PPIN

041 636 537

janez.guzelj(pri)metrel.si

1000
Ljubljana

Robert Franc
SVETEK
ETS Svetek d.o.o.,
Litijska cesta 222/b,
1000 Ljubljana

NPK-A

VDEX

041 680 048

Robert.svetek(pri)siol.net