Obrazec za poročilo preglednika

Preglednik lahko uporablja vzorec kot osnovo, vendar naj računa, da je vsaka izvedena inštalacija projekt zase.
Skratka, ocena ustreznosti mora v celoti ustrezati dejanskemu stanju na licu mesta! Z vidika električne varnosti se je vedno treba posvetiti posameznemu primeru električne inštalacije.
Priložen je obvezni sestavni element zapisnika o odkritih napakah in ugotovljenih pomankljivostih. Pri vsaki ugotovljeni neustreznosti je podana predlagana rešitev za odpravo pomankljivosti, ki se evidentira z datumom odprave ter podpisom odgovorne osebe. Po odpravi bistvenih pomankljivostih je potreben ponovni pregled.