Povezave

Povezave so namenjene dostopu do nekaterih usmerjenih virov informacij,ki so pomembni za strokovni ali poslovni vidik delovanja posameznika ali podjetja. Skupina poveza je razdeljena na naslednja področja: 

  1. VARNOST PRI DELU IN ELEKTRIČNA VARNOST,
  2. STANDARDI IN PREDPISI,
  3. ŠOLE, PRESKUS ZNANJA, UNIVERZE IN INŠTITUTI,
  4. ZBORNICE, ZDRUŽENJA, DRUŠTVA,
  5. UPRAVNI ORGANI IN INŠPEKTORATI,
  6. POVEZAVE IN FORUMI O NIZKONAPETOSTNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJAH


1. VARNOST PRI DELU IN ELEKTRIČNA VARNOST


http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm - International labour organisation

http://et2005.mddsz.gov.si/homeslo.html - Prenehajte s tem hrupom!

http://www.zvd.si/ - Zavod za varstvo pri delu

http://osha.europa.eu/fop/slovenia/sl/
- Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

http://www.mddsz.gov.si/ - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

https://www.napofilm.net/sl/napos-films/films - Napovi filmi


2. STANDARDI IN PREDPISI

http://www.cen.eu/CEN/sectors/sectors/isss/Pages/default.aspx CEN - European Committee for Standardization

http://www.iec.ch/ - IEC

http://www.iso.org/iso/home.html ISO - International Organization for Standardization

http://www.sist.si/ SIST - Slovenian Institute for Standardization

http://www.energetika-portal.si/
- Portal Energetika

http://www.mddsz.gov.si/ - Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve


3. ŠOLE, PRESKUS ZNANJA, UNIVERZE IN INŠTITUTI

Katalog znanj za preglednika manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele - http://www.nkp.si

Katalog znanj za preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele - http://www.nkp.si

Edison- https://www.eedison.eu/

CPU - http://www.cpu.si/energetika-in-elektrotehnika/

FE www.fe.uni-lj.si

FERI http://feri.um.si/

FRI www.fri.uni-lj.si

IJS www.ijs.si

EIMV www.eimv.si


4. ZBORNICE, ZDRUŽENJA, DRUŠTVA

OZS sekcija elektro dejavnosti www.ozs.si

GZS www.gzs.si

IZS www.izs.si


5. INŠPEKTORATI

http://www.id.gov.si/ - Inšpektorat Republike Slovenije za delo

http://www.ii.gov.si/si/ - Inšpektorat Republike Slovenije za energijo in rudarstvo

http://www.mo.gov.si/si/o_ministrstvu/organizacija/inspektorat_rs_za_varstvo_pred_naravnimi_in_drugimi_nesrecami/ - Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami6. POVEZAVE IN FORUMI O NIZKONAPETOSTNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJAH

http://www.electriciansforums.co.uk/

http://www.eng-tips.com/

http://www.voltimum.de/

http://www.elektrikforum.de

http://www.elektrikforen.de/

http://www.technik-forum.ch/forums/dachaufbauten-ohne-bestehenden-blitzschutz-t150.html

http://www.electriciantalk.com/f5/copper-vs-aluminum-wiring-switch-panel-4102/

http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=175007&page=5

https://www.youtube.com/user/eMarkeAustria

https://www.youtube.com/results?search_query=elektrische+installation

https://www.youtube.com/results?search_query=electrical+safety7. TEHNIŠKA DEDIŠČINA IN TEHNIŠKI NAPREDEK

http://www.tms.si/ -Tehniški muzej Slovenije

http://www.h-e.si/ -Hiša eksperimentov

http://www.exploratorium.edu/ - Eksploratorium (ZDA)