Pregledniki in eTest

Potreba po strokovnem povezovanju, stalnem usposabljanju, novi tehniški regulativi na področju električnih inštalacij in zaščite pred strelo, predvsem pa prizadevanje za kvalitetne  storitve ter zadovoljstvo uporabnikov je v okviru odbora NNELI spodbudila ustanovitev eTest sheme in ustreznega razpoznavnega označevalnega znaka eTest.

NNELI eTest shema je pravzaprav oznaka, ki opredeljuje strokovno in poslovno gibanje za zavezanost največji varnosti, zanesljivosti in ekonomiki na področju nizko napetostnih električnih inštalacij in naprav za zaščito pred delovanjem strele v stavbah. Gre za strokovno povezovan izvajalcev elektroinštalacij, dobaviteljev materiala in opreme ter lastnikov oziroma uporabnikov elektroinštalacij v različnih objektih.

Vloga in mesto posameznih deležnikov eTest sheme je nakazana v posebnem opisu za izvajalce del, dobavitelje opreme, materiala in storitev, investitorje, lastnike ter uporabnike elektroinštalacij v različnih objektih in vse druge, ki sodelujejo pri prizadevanjih za dvig nivoja varnosti ter kakovosti elektroinštalacij (zavarovalnice, centri usposabljanja, upravni organi, zbornice, itd).