CENIK IN SPLOŠNA PONUDBA ZA MERITVE STAVB IN OBJEKTOV

Zgled cenika za preglednike-splošno

CENIK IN SPLOŠNA PONUDBA ZA MERITVE STAVB IN OBJEKTOV

(Delo po urni postavki, skupni prostori stanovanjskih objektov, hiše stanovanja poslovni prostori delavnice in deli stavb v lasti posameznikov)  ...več

PRIMERI IZRAČUNOV CENE PREGLEDA VARNOSTI INŠTALACIJ

Primer cene pregleda - hiša - delavnica - hlev

(Stanovanjska hiša, hiša s hlevom, hiša s poslovnim prostorom in manjšo delavnico, hiša s poslovnim prostorom in večjo delavnico, strelovodni sistem hiše z zunanjo in notranjo zaščito) …več

Primer cene pregleda - zahtevne inštalacije

(Inštalacije industrijskega objekta, prevodnost tal in sten na proizvodnji liniji, specifična upornost tal v okolici obj/gradbišča, meritev napetosti koraka in napetosti dotika, meritev napetosti koraka in napetosti dotika, vpliv na okolico, analiza izolacijske upornosti postroja, meritve impedanc transformatorja, upoštevanje segrevanja, analiza kakovosti napetosti na odjemnem mestu, zaščita pred delovanjem strele industrijskega objekta) …več

Primer cene pregleda - večstanovanjske stavbe

(Skupni prostori stanovanjskega objekta, večje stanovanje v stanovanjskem bloku, manjše stanovanje sv stanovanjskem bloku, strelovodni sistem v stanovanjskem bloku z notranjo in zunanjo zaščito) …več