Publikacije

Publikacije je rubrika, kjer najhitreje dostopamo, do različnih virov za strokovne oziroma poslovne potrebe. Predvsem so zbrane informacije o možnosti nabave ali dostopa do domače strokovne literature in tudi druge podrobnosti vezane na delo članov eTest sheme. Drevesna struktura dostopa slovenskih predpisov naj bi lajšala rabo predpisov in pridobivanje informacij o standardih.

Gradivo:

Vodila za delo preglednika

Izdajatelj: Elektrotehniška zveza Slovenije, Odbor NNELI s shemo eTest

Avtorja: Janez Guzelj, mag. Rudi Zorko

Urednik: mag. Bogdan Seliger

Število strani: 20

ISBN: 978-961-6187-59-6

Leto izdaje: 2015

Cena: 10,00 EUR

Naročilnica

Nizkonapetostne električne inštalacije in zaščita pred delovanjem strele

Izdajatelj: Elektrotehniška zveza Slovenije

Avtorji: mag. Bogdan Seliger, Janez Guzelj, mag. Rudi Zorko, Boštjan Flis, Peter Kaube

Urednik: mag. Bogdan Seliger

Druga dopolnjena izdaja

Število strani: 416

ISBN: 978-961-6187-57-2

Leto izdaje: 2015

Cena: 50,00 EUR

Naročilnica

Pregledi objektov z zahtevnimi sistemi nizkonapetostnih električnih inštalacij in naprav za zaščito pred delovanjem strel

Izdajatelj: Elektrotehniška zveza Slovenije

Avtori: Mitja Vidmar, Boris Žitnik, Janez Guzelj

Število strani: 288

ISBN: 978-961-6187-51-0

Leto izdaje: 2012

Cena:  50 EUR

Naročilnica