Razpredanja

Razpredanja so namenjena izmenjavi strokovnih mnenj oziroma odgovorom na postavljena vprašanja v povezavi z uporabo Pravilnikov, Tehničnih smernic, Odredb ali standardov pri načrtovanju, izvedbi, preskušanju, merjenju in nadzoru nizkonapetostnih električnih inštalacij in zaščiti stavb pred delovanjem strele.

Tehniška regulativa

Pravilniki:

Vprašanja in odgovori

Sporočite vprašanja, pobude, komentarje…, tudi informacije o novem stanju tehnike na aktualnih področjih. EZS bo poskušala pridobiti odgovore na ta razpredanja in jih posredovati nazaj na internetnih straneh.

Zaradi jasnosti namena vašega sporočila vas prosimo, da uporabite obrazec in ga izpolnite, kot je v njem podano ter ga vrnete kot wordov .doc ali .rtf (priporočen) dokument na elektronski naslov EZS.

Obravnave drugih področij: